15 Nisan 2015 Çarşamba

Hem Bilimsel Hem de Kanıta Dayalı

Bilimsellikten ve kanıta dayalı delil ve uygulamalardan bahseder darwinciler, o kadar çok kanıt ve delil vardır ki kendilerinin sözde insanlık tarihini alt üst edecek örnekler, bu örnekleri gördükleri zaman sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler.

Yer: Nampo, Idaho
Yıl: 1889
İşçiler çalışma yaptıkları sırada enteresan bir cisim bulur ve hemen yetkililere haber verir. Fakat buldukları cismin, insanlık tarihi hakkında bilinen tüm gerçekleri değiştirebilecek bir kanıt olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur.

Bulunan o cisim taştan oyulmuş bir bebek figürüydü. Ancak bulunduğu derinlik, yerin 320 feet altındaydı, yani Homo Sapienlerin yaşadığı varsayılan döneme ait kalıntıların çok ama çok daha altlarında bir yerde...

Bu derinlik jeolojik takvime göre Plio-Pleistosen çağa ait, yani insanlık tarihinden 2 milyon yıl önceye! Yapılan çalışmalar ve araştırmalar insanlık tarihinin 200 bin yaşında olduğunu varsaysa da bu bebek tüm taşları yerinden oynatabilir.Bulunan taş figürün biraz ateş gördüğü ve kil-kuvars karışımı olduğu biliniyor. Arkeologların üzerinde saptadıkları geometrik şekillerse figürün ilk biçimlendirildiği zamanlarda üzerine değerli taşlar koyulmuş olabileceği fikrini yaratıyor.
Uzmanlara göre bu bir çocuk ya da amatör işi kesinlikle değil, dönemin usta ellerinden biri tarafından yapılmış ve bir mağara adamı için oldukça sofistike bir çalışma!

21 Kasım 2014 Cuma

Neandertaller Modern İnsan Gibi Konuşuyordu

Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur. Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, yeni aktarmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller ile gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.RUM Suresi Ayet 9

Modern insanın en yakın akrabası kabul edilen Neandertallerin, kelimeler aracılığıyla iletişim kurduğu öne sürüldü. Yeni araştırma, Neandertallerin günümüzde kullandığımıza benzer birçok dil geliştirmiş olabileceğini ortaya koydu.


Avrupa'da yaklaşık 50 bin yıl önce yok olan ve gelişmişlik seviyesi bakımından Homo sapiens'e şaşırtıcı derecede benzerlik gösteren Neandertallerin yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

New England Üniversitesi'nden Profesör Stephen Wroe tarafından yapılan araştırma, Neandertallerin kelimeler aracılığıyla iletişim kurduğunu savundu. Konuşma yeteneği ve dilin evrimi konusunda yıllardır süren tartışmalar, modern insan dışında hiçbir canlının konuşabilmek için gerekli algı kapasitesi ve ses yeteneğini geliştiremediğini savunuyordu.

Zoolog ve paleantolog olan Wroe, uluslararası bir araştırma ekibiyle gerçekleştirdiği çalışmada, 1989 yılında İsrail'de bulunan 60 bin yıllık bir Neandertal hyoid (dil) kemiğini analiz etti.

İnsana büyük benzerlik gösteriyor 

3D X-ray taramaları, hyoid kemiğinin sahip olduğu şekil açısından modern insanın en yakın akrabaları şempanze ve bonobonun (cüce şempanze) hyoid kemiği ile büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Öte yandan, kemiğin Homo sapiens hyoid kemiği ile olan benzerliği, Neandertallerin aslında konuşabildiği düşüncesini doğurdu.

Wroe, Neandertal ile Homo sapiens hyoid kemiğinin benzerlik göstermesine rağmen iki türün de benzer şekilde konuşabildiğini söylemenin çok zor olduğunu da not düştü. Bu soruyu cevaplamak için 3D görüntüleme kullanan ve bilgisayar modelleri oluşturan araştırmacılar, Neandertallerin büyük olasılıkla konuşma yeteneğine sahip olduğu sonucuna vardı.

Wroe, "Fosilleşmiş kemiğin mekanik hareket özelliğini mikro X-ray yöntemiyle inceleyerek, kemiğin karmaşık yapısını içeren modelini çıkarmayı başardık. Modelin insan kemiğiyle yapılan karşılaştırması, mekanik davranış açısından ele alındığında Neandertal hyoid kemiğinin insanınkinden farksız olduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.

Sonuçlar, Neandertallerin modern insanın ataları gibi konuşma ve ses yeteneği geliştirmiş olabileceğine işaret ederken, konuşma yeteneğinin kökenlerinin sanılandan daha eski tarihlere uzandığını gösterdi.


Bilim insanları, araştırmalarında daha fazla bilgi edinmek için konuşma yeteneğiyle bağlantılı antik bulgulara ulaşmayı umuyor.

40 Bin Yıl Önce Yok Oldular

Sizden öncekiler gibisiniz, onlar kuvvetçe sizden daha çetindiler, malları ve çocukları daha çoktu; dünya hayatından paylarına düşenlerle zevk sürmeye bakmışlardı. Sizden öncekiler paylarına düşenlerle nasıl zevk sürmek istedilerse siz de aynı şekilde payınıza düşenle zevk sürmeye baktınız ve o batağa dalanlar gibi siz de daldınız. İşte bunların dünyada da ahirette de bütün yaptıkları boşa gitti. İşte bunlar, hep hüsran içinde kalanlardır. Tevbe Suresi Ayet 69

Fosiller üzerinde yapılan yeni analizler, 'kuzenlerimizin' sanılandan 10 bin yıl daha erken yok olduğuna işaret etti.


Bilim insanları, zekası ve sosyal yetenekleriyle insanın en yakın akrabası olarak kabul edilen Neandertallerin neslinin, tahmin edilenden 10 bin yıl daha erken yok olduğunu belirtti. Yeni bulgular, Homo sapiens'in Taş Çağı'nda Neandertallerin yok olmasını hızlandırdığı düşüncesini de destekledi. 
Nature dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan Oxford Üniversitesi'nden Tom Higham, yeni fosil bilgilerinden yola çıkarak Neandertallerin kendiliğinden mi yoksa insan kaynaklı mı yok olduklarını anlayabileceklerini söyledi.
Beyinleri modern insanlarınkinden büyük olan kalın kemikli Neandertaller, bir zamanlar Sibirya'dan İspanya'ya kadar yayılan geniş bir coğrafyada yaşıyorlardı. Fosil kayıtları, Neandertallerin 230 bin yıl öncesinde ortaya çıktıklarını ve 30 bin yıl önce yok olduklarını savunuyordu. Avrupa'da yapılan kazılar, kıtanın 45 bin yıl önce Neandertallerin 'kalesi' olduğuna işaret ederken, tür 5400 yıl içinde hızla ortadan yok oldu. 
İzole edilen insan türü
Yapılan en son analizlerde, Cebelitarık Boğazı'ndan Kafkaslara kadar ulaşan coğrafyada bulunan 196 hayvan kemiği, abuk ve kömür numuneleri analiz edildi. Mamut, geyik ve bizon gibi canlılara ait olan kemikler, Neandertallerin kullandığı taş bıçakların izlerini taşıyordu. 
Neandertallerin kullandığı taş aletlerin izlerini taşıyan kemiklerin tarihlendirilmesi sonucunda, türün 50 bin yıl önce hızla nüfus kaybına uğradığı ve Homo sapiens'in Avrupa'ya gelişiyle izole bölgelerde yaşadıkları anlaşıldı. 
National Geographic'e konuşan Higham, Neandertallerin yok oluşunda modern insanın rolünün öne çıktığını belirtirken, 'bir türün izole edildiği ve genetik çeşitliliğini kaybettiği bir ekolojide, türün yavaşça yok olduğunu gördüklerini' belirtti. 
Londra Doğal Tarih Müzesi'nden Chris Stringer ise 40 bin yıl önce İtalya'da yaşanan yanardağ patlamasının Neandertalleri ve Homo sapiens'i olumsuz etkilemiş olabileceğini, aynı dönemde soğumaya başlayan havaların Neandertallerin nüfusunu iyice azalttığını savundu. 
Stringer yapılan yeni araştırmayı destekleyerek, artan insan baskısı nedeniyle yaklaşık 39 bin yıl önce ortadan kalkmış olabileceklerini belirtti. 
Tartışma başlattı
National Geographic'e en son araştırmayı yorumlayan Washington Üniversitesi'nden paleontolog Erik Trinkaus, çalışmanın bazı kısımlarının yanlış olduğunu ve analiz edilen kalıntıların bazılarının tamamen Neandertallere ait yerleşim noktalarından alınmadığını savundu. 
Trinkaus, Neandertallerin yok oluşunun yavaş ve karmaşık bir süreç olduğunun bilindiğini söylerken, türün en son İspanya'da yaşamış olduğunu öne sürmüştü. Yeni araştırma, bu düşünceyi destekleyen bir bilgi sunmadı. 
Almanya'nın Tuebingen Üniversitesi'nden palentolog Katerina Harvati ise en son araştırmanın elle tutulur bilgiler sunduğunu belirtti. Antik mağaralardaki kalıntıların tarhileme yöntemlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Harvati, Neandertallerin 30 bin yıldan daha önceki tarihlerde yok olduğu düşüncesinin güçlendiğini söyledi. 
Avrupa'daki fosiller üzerinde yapılan geçmişteki araştırmalar, Homo sapiens'in Neandertalleri yok olmaya iten bir baskı altına aldığını ortaya koymuştu. İlk olarak 60 bin yıl önce cinsel etkileşime giren iki türün ortaya çıkardığı genetik izler, Afrika kökenli olmayan modern insan nüfusunun yüzde 1 ila 2'sinde varlığını sürdürüyor. 


Neandertaller Modern İnsanın Alt Türü Değil

Önlerinden nice nesilleri helak ettik ki, onlar bunlardan tutumca (kuvvetce) daha çetindiler ve şehirlerde kaçacak delik aradılar. Var mı bir kaçacak yer? Kaf Suresi 36


Modern insanın en yakın akrabası olarak kabul edilen Neandertaller üzerinde yapılan yeni bir araştırma, 40 bin yıl önce yok olduklarına inanılan türün Homo sapiens'in bir alt grubu olmadığını ortaya koydu.Neandertaller'in en az insan kadar, hatta daha fazla gelişmiş bir tür olduğu düşüncesi, yapılan yeni bir araştırmayla yeniden doğrulandı. The State University Of New York araştırmacıları tarafından burun anatomileri üzerinde yapılan analizler, Neandertallerin Homo sapiens'in bir alt türü olmadığını gösterdi. The Anotomical Record dergisinde yayımlanan araştırmada, Nenadertallerin az gelişmiş oldukları için değil, muhtemelen modern insanların ataları tarafından yok edildikleri savunuldu.
Araştırmada, geçmişteki benzer çalışmalarda yanlış açıdan bakıldığı ve Neandertaller ile modern insanların burun ölçülerinin karşılaştırıldığı belirtildi. Ilıman ve soğuk havalara uyumlu hale gelen modern insan burnunun, sadece ölçülere dayanarak Neandertallere benzerlik sunamayacağı ifade edildi.
Neandertallerin evrim geçmişi ve kafatası yapısının farklılığına dayanan yeni bulgular ise özellikle burnun üst solunum yollarında modern insanlara benzemeyen özellikler bulunduğuna işaret etti. Araştırmada yer alan Samuel Marquez, 'geleneksel ve geometrik morfometrik veri ve CT görüntüleme kullanarak fosillerden elde edilen bulguları birçok coğafyada yaşayan modern insan verileriyle karşılaştırdıklarını' belirtti.
Farklılık fosillerde ortaya çıktı
Neandertallerden elde edilen verileri dijital ortamda 3D modellere çeviren araştırmacılar, ardından modern insan gruplarıyla karşılaştırma yaptı. Sonuçlar, burun açıklıklarının bazı insan gruplarıyla benzerlik gösterdiğini ancak kemik yapısında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu. Neandertallerin burun yapısındaki özelliklerin, modern insanlardan farklı bir evrim süreci geçirdiği ifade edildi.
Araştırmada yer alan Jeffrey Laitman, 'sadece tek bir özelliğe bakmak yerine tüm morfolojik özellikleri değerlendirdiklerini' belirterek, "Neandertaller yakın akrabamız ama bizimle aynı değiller" dedi.
Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından Ekim ayında açıklanan araştırmada, Neandertal ile Homo sapiens'in 45 bin yıl ve öncesinde etkileşime girmeye başladığı öne sürülmüştü. PLoS ONE dergisinde Mart 2013'te yayımlanan bir araştırmada se 30-40 bin yıl öncesine ait ilk Homo sapiens-Neandertal melezinin bulunduğu açıklanmıştı.
Neandertaller, melez insan fosilinin bulunduğu İtalya ve Avrupa'nın birkaç bölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmış ancak yaklaşık 40 bin yıl önce yok olmuşlardı. Araştırmalar, Homo sapiens ile karşılaşmalarından sonra Neandertal nüfusunun hızla azaldığına işaret etmişti.

27 Ağustos 2014 Çarşamba

Evrim teorisini yerle bir eden bulgu

Andolsun ki, Biz onlara, size vermediğimiz güç ve imkanları vermiştik. Onlar için kulaklar, gözler ve gönüller yapmıştık, ama ne kulakları, ne gözleri ve ne de gönülleri kendilerine bir fayda sağladı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. O alay ettikleri şey de kendilerini kuşatıverdi. Ahkaf Suresi 2690 yıl önce Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi'nden Prof. Raymond Dart'ın
ortaya çıkardığı ve 'Taung Çocuğu' adıyla bilinen 3 milyon yıllık kafatası evrim
teorisyenleri tarafından insanın bilinen en eski atası olarak kabul edilmişti.
'Australopithecus Africanus' insan türünün varlığı zamanla tartışmalara yol
açtı. Wits Üniversitesi'nde çekilen bilgisayar tomografisinin sonuçları ise
evrim teorilerini altüst edecek cinsten. Buna göre önceden 3 yaşında bir
çocuğa ait olduğu düşünülen bu kafatasındaki alın bölgesi adaptasyonu modern
insan bebeklerindekine hiç uymuyor. Ayrıca insan bebeklerindeki doğum sonrası
beyin gelişimini kolaylaştıran metopik sütür ve bıngıldağın bu fosilde mevcut
olduğu varsayımından yola çıkılarak oluşturulan evrim senaryoları da geçerliliğini
yitiriyor.
Wits Üniversitesi'nden araştırma ekibinin yayımladığı raporda "Mevcut fosil
kalıntısı ve şempanze varyasyonu arasında yapılan kıyaslama evrim senaryosunu
desteklemiyor. İnsanda görülen kafatası adaptasyonunun daha önce başka türlerde
görüldüğüne dair bilimsel bir delil de yok. Muhtemelen bu kafatası bir insana da ait değil" denildi.

11 Mayıs 2013 Cumartesi

1980-2012 Büyük Kuşatma Ğaşiye

Elmalılı M. Hamdi Yazır Meali - GASİYE SURESI : 1-Geldi mi sana o Ğaşiye ( her şeyi kuşat acak salgın, istilacı kıyametin) haberi?  

  

9 Mart 2013 Cumartesi

Nisan 2013 Son Gelişme
video

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Albert Perry, ailesinin soy ağacıyla ilgili bilgi edinmek için DNA analizi yaptırdığında çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı.

Bilim adamları, Perry'de bulunan Y kromozomunun 338 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu saptadı.

İlk insanın yaklaşık 140 bin yıl önce yaşamış olduğunu düşünen bilim adamları için, bu sonuç gerçek anlamda bir şok yarattı.Arizona Üniversitesi bilim adamlarından Prof. Dr. Michael Hammer, "Y kromozomunun tarihine dair şimdiye kadar bildiklerimiz tamamen değişiyor. 338 bin yıl, insanoğlunun henüz var olmadığı bir zamana işaret ediyor" dedi. Albert Perry'nin test sonuçları American Journal of Human Genetics adlı tıp dergisinde de yayımlandı. Dergiye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Fernando Mendez, kimsenin bu sonuçlara ulaşılmasını beklemediğini kaydederek, Perry'de keşfedilen kromozom dizisinin sıradışı şekilde nadir olduğunu kaydetti. 

Bilim adamları, kromozomlarla ilgili araştırmalarında bundan sonra Perry'den elde edilen sonuçların önemli ölçüde yol gösterici olacağını belirterek, DNA araştırmalarında bazı teorilerin değişeceğini bildirdi.
Hemen ardından evrim teorisinin kökünden silen bu gelişmeyi Aşağıdaki hiç bir bilimsel ve kanıta dayalı uygulama içermeyen açıklama ile geçiştirmeye çalıştılar;

Neandertal ve Denisovans genomu insanlarla melezleştiğini yansıtıyor olabilir???